Čas zobrazenia stránky: 12:33

Vitajte na našich stránkach

O nás

AGRO Hosťovce, s.r.o., bolo založené 30.6.1994. Hospodárime v najsevernejšej časti okresu Zlaté Moravce na území siedmych obcí: Hosťovce, Martin nad žitavou, Chyzerovce (časť Zlatých Moraviec), Lovce, Mankovce, Zlatno a Jedľové Kostoľany. Hlavným predmetom činnosti je poµ. výroba a poskytovanie služieb.    viac ...

Produkty

V rámci poµnohospodárskej výroby sa úspešne rozvíja :
- rastlinná výroba t.z. produkcia pšenice, jačmeňa, olejnín, kukurice a krmovín
- živočíšna výroba, hlavne produkcia mlieka, jatočných zvierat a tiež plemenných baranov plemena OXFORD DOWN.    viac ...

Služby

Popri každodennom zabezpečovaní riadneho chodu rastlinnej a živočíšnej výroby poskytujeme i služby pre iné subjekty a to:
zber krmovín rezačkou, kosenie obilovín a olejnín kombajnami, vakovanie objemových krmovín a výroba hotových jedál.    viac ...
XHTML | CSS | Webdesign